billionphotos-1094400.jpg
billionphotos-1215110.jpg

Registratiesoftware

Voor Welzijnsinstellingen hebben wij diverse softwareprogramma’s ontwikkeld. De programma’s zijn veelal in samenwerking/ in opdracht van de Welzijnsinstellingen gedaan.

 

Preventief Huisbezoek

Preventief Huisbezoek

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen; ook zorgbehoevende ouderen. Niet altijd is hen duidelijk dat er zorg voor handen is en waar deze zorg te krijgen is. Om vraag en aanbod van de zorg beter op elkaar af te stemmen, is het project Preventief Huisbezoek ontwikkeld, soms ook wel signalerend, senioren of activerend huisbezoek genoemd.

Vrijwilligers Vacaturebank

Vrijwilligers Vacaturebank

SWOffice Online is de vacaturebank van Centa. Het programma is webbassed. U kunt dus, zonder ook maar iets te hoeven installeren op uw computer, direct vanuit een website aan de slag met het systeem. Het enige dat u nodig heeft is een browser en een internet verbinding (bij voorkeur internet explorer).

WonenPlus

WonenPlus

Hoe kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Als alle zorgen rondom (eigen) huisbezit zoveel mogelijk uit handen genomen worden. Bijvoorbeeld door aanpassingen in huis maar ook door het regelen van een schilder of iemand die de tuin bijhoudt. Met de WonenPlus module worden aanvragen en oplossingen geregistreerd. Daardoor is opvolging makkelijk en overzichtelijk.

Alarmering

Alarmering

In deze module kunt u overzicht houden over uw cliënten welke gebruik maken van alarmering. Wat voor apparatuur hebben zij staan en wat voor afspraken zijn er met hen gemaakt? Net als in de andere modules kunnen ook in deze modules facturen worden gemaakt.

Vrijwilligersadministratie

Vrijwilligersadministratie

Welke vrijwilligers zijn er op welke dag beschikbaar en wie zijn er al voor activiteiten ingedeeld? Met deze module heeft u overzicht en kunt u uw vrijwilligers makkelijk indelen.

Activiteitenadministratie

In deze module binnen SWOffice kunnen geplande activiteiten worden geregistreerd. Wanneer staan welke activiteiten gepland; wie zijn de deelnemers en wie verzorgt de activiteiten? Ook kunnen facturen automatisch gemaakt worden.

Ouderenadviseur

Ouderenadviseur

Binnen de module Ouderenadviseur van SWOffice kunnen vragen van cliënten ingevoerd worden evenals de actie die daarop ondernomen moet worden. De opvolging, doorverwijzing en afronding worden vastgelegd. In deze module kunnen eventueel links naar vrijwilligers en bedrijven worden gemaakt.

Maaltijddiensten

Maaltijddiensten

Welke cliënt krijgt welke maaltijd en op welke dag? In welke route zit de cliënt? Welke routes worden er gereden? Heeft men speciale dieetwensen?

SWOffice

SWOffice

SWOffice is een cliëntregistratiesysteem, waarmee brieven, mailingen en e-mails gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Deze correspondentie wordt per klant bewaard waardoor alles makkelijk opvraagbaar is. Daarnaast wordt de facturering en opvolging ervan geautomatiseerd. Ook automatische incasso behoort tot de mogelijkheden!